Telefon nummer

20224016

Email

norhalddch@gmail.com

Træningstider

Tirsdag: kl. 16.00 - 18.15 Lørdag kl. 9.00 - 14.15

KONKURRENCEHOLD

 

C-Holdet

C-holdet er for alle, der ikke tidligere har gået til konkurrence. Det forventes, at hunden har deltaget på et lydighedshold. Der trænes i øvelserne fra DcHs konkurrenceprogram.

På C-hold trænes lydighed som lineføring, stå, sid, dæk og hjemkald, der bliver arbejdet med varighed og afstand ved stå, sid og dæk og kravene øges gradvis til konkurrence niveau svarende til minimum C-konkurrencer.

Der arbejdes med spring, apport, rundering, fremadsendelse, feltsøg og spor. De enkelte øvelser deles op i mindre dele og der arbejdes med korte/koncentrerede træningspas. Der bruges motivation og positiv forstærkning.

 

 

B-Holdet

B-holdet er et konkurrencehold for let øvede hundeførere. På B-hold trænes lydighed som lineføring, stå, sit, dæk og hjemkald – og kravene øges til både hund og fører. Kravene til spring, feltsøg, spor, apport, rundering og fremadsendelse øges.

De enkelte øvelser deles op i mindre dele og der arbejdes med korte/koncentrerede træningspas. Der bruges motivation og positiv forstærkning.

Det forventes, at hundeføreren træner selvstændigt med de kendte øvelser og at alle tilbyder sig som hjælpere f.eks. i forbindelse med rundering.

Træningen vil jævnligt foregå andre steder end på træningspladsen i Enslev, dels for at træne spor og feltsøg i forskelligt terræn, og dels for at give hunden tryghed og erfaring i at arbejde på fremmede steder.

 

Konkurrenceholdene træner sammen.

Nye hold starter lørdag den 6. februar 2021

Herefter undervises der hver lørdag kl. 12.00 – 13.30

Instruktør: Anette Barksman

Evt. ændringer annonceres på Facebook.

Tilmelding: https://dchnoerhald.klub-modul.dk/cms/TeamOverviewAlt.aspx