Telefon nummer

20224016

Email

norhalddch@gmail.com

Træningstider

Onsdag: kl. 16.00 - 18.45 Lørdag kl. 9.00 - 14.15

På det blandede hold arbejdes der med lydighedstræning og samarbejdstræning. Der suppleres med agility øvelser

Nyt hold starter onsdag 19. august 2020

Herefter undervises der hver onsdag kl. 16.00 – 16.45

Evt. ændringer annonceres i kalender og på Facebook.

Tilmelding https://dchnoerhald.klub-modul.dk/cms/TeamOverviewAlt.aspx