C Hold

C-D-B hold træner sammen.

C-holdet er et konkurrencehold for let øvede hundeførere.
På C-hold trænes lydighed som lineføring, stå, sid, dæk og hjemkald - og kravene øges til både hund og fører.
Kravene til spring, feltsøg, spor, apport, rundering og fremadsendelse øges. De enkelte øvelser deles op i mindre dele og der arbejdes med korte/koncentrerede træningspas. Der bruges motivation og positiv forstærkning.
Det forventes, at hundeføreren træner selvstændigt med de kendte øvelser og at alle tilbyder sig som hjælpere f.eks. i forbindelse med rundering.

Træningen vil jævnligt foregå andre steder end på træningspladsen i Enslev dels for at træne spor og feltsøg i forskelligt terræn og dels for at give hunden tryghed og erfaring i at arbejde på fremmede steder.